Rudarenje bitcoina – bitcoin mining

Do bitcoina može se doći na više načina: rudarenje bitcoina odnosno miningom, klikom na besplatne bitcoin sajtove, kupovinom na tržištu i razmenom dobara ili usluga u zamenu za Bitcoine.

Rudarenje bitcoina

Rudarenje bitcoina postalo je toliko popularno da su već reagovali i proizvođači hardvera koji su napravili posebne matične ploče s maksimalnom snagom procesora za proces rudarenja.

Kako se rudari bitcoin?

Skinite Bitcoin Wallet na svoj računar i pustite ga da radi svoj posao, a ako ste rudar koji želi veliku zaradu, upregnite sva dostupna računala i pratite forume ..

Nekada se bitcoin mogao kopati sa par veoma jakih grafičkih kartica, ali vremenom je porasla težina kopanja (bitcoin difficulty) tako da obične grafičke kartice nisu dovoljne za kopanje.

ATI grafičke kartice serije 5, 6 ili 7 koje su pravile oko 250 Mhash/s danas se više ne koriste, jer najnovije ASIC mašine kao recimo KNC Jupiter prave i do 550GHash/s!

Pogledajte rudarenje bitcoina video