Šta je bitcoin?

Šta je BitCoin (BTC) i kako se bitcoin zarađuje?

Sve o bitcoinu, pitanja i odgovori – pročitate ovde

Stručno, a uprošćeno rečeno, BTC je kriptografska “valuta”, koju ne priznaje ni jedna zemlja, iza koje ne stoji ni jedna institucija i ni jedan pojedinac. To je program koji se neprestano izvršava na Internetu, podržan od strane hiljada računara koji obrađuju transakcije kojima se BTC usmerava između korisnika. Takođe, to je i iznos koji se nalazi u vašem digitalnom “novčaniku” (koji držite u telefonu, na hard disku računara, ili USB drajvu, ili na Internetu).

BTC može da se ukrade (ne lako, ali može), a jednom izgubljen (zbog, primera radi, kvara hardvera) zauvek nestaje iz sistema.

Rudarenje (eng. mining) je osnovna funkcija BTC, koji je istovremeno i valuta i način plaćanja. Svaka transakcija je predmet obrade svakog u mreži ko je uključio svoje računare u izračunavanje komplikovanih problema, sa zajedničkim ciljem da obezbede sigurnost transakcija (kao i njihovu anonimnost i neopozivost). Za nagradu dobijaju odgovarajući deo novostvorenih BTC.

Zbog čestih i drastičnih promena vrednosti ove valute koje idu i do 10 odsto dnevno, mnogi se upuštaju u standardne berzanske špekulacije – prodaj skuplje, kupi jeftinije. Naravno, kao i na svakoj valutnoj berzi, neki u ovim transakcijama dobijaju, a neki gube.


Zašto je Bitcoin toliko popularan?

Svako će, naravno, videti ono što njemu odgovara:
Deflatorna valuta – postoji jasno određen krajnji (ukupan) broj BTC-ova (21.000.000). Ovo znači da ne može da se pojavi “autoritet” koji bi krenuo da štampa novce arbitrarno, tražeći od nas da verujemo da sve više odšatmpanog novca ima stalno istu vrednost.
Sve je definisano u originalnom algoritmu i niko ne može da promeni algoritam.
Anonimnost transakcije – dakle ovo je zaista pravi digitalni ekvivalent gotovine, sa svim dobrim i lošim stranama toga.
Sigurnost transakcije – relativna transparentnost celog procesa, odnosno nemogućnost višestruke upotrebe istog BTC-a
Peer-to-peer tehnologija – nema jedne tačke (IT banke ili card procesora) koja može da otkaže, istovremeno rade desetine hiljada računara širom sveta.